HAMBURGER CONCERTO

O, Kerstnacht schoner dan de dagen


De rei van de edelen uit het drama
"De Gijsbrecht van Aemstel" door Joost van den Vondel.

O, Kerstnacht schoner dan de dagen
Hoe kan Herodes het licht verdragen
Dat in Uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden
Hoe schel die in zijn oren klinkt

Hij tracht d' onnozelen te vernielen
Door het doden van onnozele zielen
En wekt een stad en landgeschrei
In Bethlehem en op den akker
En maakt den geest van Rachel wakker
Die waren gaat door beemd en weiEnglish translation:


The song of the noblemen

O, Christmaseve more beautiful than the days
How can Herod bear the light
That blinks in your darkness
And is celebrated and worshipped
His pride listens to no reason
How noisy it sounds to his ears

He tries to destroy the untaught ones
By killing untaught souls
And rises a crying in town and country
In Bethlehem and in the field
And awakes the spirit of Rachel
That starts haunting field and meadow

Excerpt from the 17th century dramatic play "The Gijsbrecht van Aemstel" by the Dutch playwriter Joost van den Vondel


Lyrics of "Well Done" kindly translated and sent by Irene Heinicke

Back to the Thijs' interview
Back to the pictures of the album
Back to Hamburger Concerto Page